ByggDNA

ByggDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för byggarbetsplatser. Konceptet består av tre delar:

Rån- och inbrottsskydd med DNA
DNA-spray installeras i byggcontainers och etableringsbodar. En sensor känner av när en person passerar en viss punkt och då utlöses sprayen. Detta innebär att gärningspersonen blir täckt med DNA som knyter den till den specifika platsen. DNA-sprayen är portabel för enkel användning och installation under pågående byggnation.

Metaller och utrustning märks med DNA
Metaller, byggmaterial och annan värdefull utrustning märks med DNA. Detta kompletteras med tydlig skyltning som får förövarna att förstå att materialet och utrustningen kan spåras direkt till respektive byggplats.

Kameralarmväska
Vindicos kameralarmväska är ämnad för snabb och enkel installation vid ny- till- och ombyggnationer, tillfälliga lokaler och områden. I kameralarmväskan ingår 4 kombidetektorer med kamera. Kamerorna är portabla för enkel omplacering under pågående byggnation. Systemet stödjer ID06 kort och kräver ingen el- eller internetanslutning. Vid rörelse spelar kameran in händelsen och skickar det vidare till en larmcentralsoperatör som avgör om utryckning är nödvändigt, därmed elimineras kostnaden för onödiga utryckningar.

Vad innehåller ByggDNA?

ByggDNA innehåller SelectaDNA som är ett kriminaltekniskt osynligt märkningssystem med en unik DNA-kod och UV-fluorescens. Den unika DNA-koden möjliggör identifiering av stöldgods och sammanbinder stöldgodset med gärningsperson, hälare samt häleribrott.

Detta ökar möjligheten att få tillbaka stöldgods samt lagföra gärningspersoner då DNA-koden knyter godset till den specifika platsen. DNA-koden kan analyseras av kriminaltekniska laboratorier, exempelvis NFC i Linköping.

Varför ByggDNA?

ByggDNA har en starkt förebyggande faktor då kriminella är medvetna om DNA:s betydelse vid en utredning. Hälare undviker DNA-märkta föremål, vilket gör byggplatser som använder ByggDNA ointressanta för organiserad brottslighet.