MärkDNA

MärkDNA är ett samlingsnamn för en rad olika produkter där modern DNA-teknik används för att förebygga rån och inbrott, spåra stöldgods samt lagföra brottslingar.

MärkDNA finns tillgängligt som:

  • MärkDNA för stöldskyddsmärkning av föremål
  • DNA-spray för att skydda lokaler mot rån och inbrott
  • Metallic DNA för skydd av metaller och dyrbar utrustning
  • Grease och Gel för användning inom- och utomhus där märkningen överförs från det märkta objektet till förövaren

Spårbar av polis

Varje produkt innehåller en unik DNA-kod. Detta innebär att varje märksats har en unik kriminalteknisk signatur som knyter märkningen till en specifik ägare eller plats. MärkDNA reducerar därför inte bara brott utan möjliggör också för polisen att koppla ihop brottslingar med en brottsplats och få till stånd en fällande dom.

Den unika DNA-koden registreras i det internationella SAR-registret som finns tillgängligt för polis i 40 länder i Europa. Även föremål som lämnar landet har alltså en chans att hittas av polis och återlämnas.

Osynlig märkning

UV-fluorescens är ett ämne i märksatsen som fluorescerar blått när det belyses med UV-ljus vilket möjliggör att polis hittar märkningen på ett föremål. Märkningen är annars osynlig och påverkar därför inte utseendet på det märkta föremålet.

Beroende på produkt så innehåller märkningen även 0.5mm stora mikropunkter i metall eller polymer med märksatsens unika kod. Mikropunkterna tillåter polis att identifiera märkningen på plats utan en tidskrävande kriminalteknisk analys.

Rekommenderas av polisen

MärkDNA rekommenderas av polisen då den brottsförebyggande effekten visat sig vara så stark. Läs mer om det här!