Laddskåp för cykelbatterier

Vi hjälper dig hela vägen. Våra säkerhetsrådgivare ger dig en kostnadsfri konsultation.

Skydda tillgångarna med DNA-teknik

MärkDNA ger ägodelarna en unik identitet som förebygger stöld och kan spåras av tull / polis internationellt.

Innovativa, flexibla och smarta säkerhetsprodukter och lösningar till privatpersoner och företag.

HOME AND FAMILY

Säkerhetsprodukter till privatpersoner.
Erbjuds via återförsäljare.

STÖLDSKYDDSMÄRKNING

Förebygg inbrott och stölder med MärkDNA.

SMARTA LÅS

Smarta låslösningar med inbyggda larm.

ÖVERFALLSSKYDD

Påkalla uppmärksamhet i farliga situationer.

RFID-SKYDD

Skydda bilnycklar och kort från skimming.

Professional

Säkerhetslösningar till företag.
Erbjuds av Vindico Security.

STÖLDSKYDDSMÄRKNING PRO

Förebygg inbrott och stölder med spårbara DNA-lösningar.

SÄKRA LADDSKÅP

Laddskåp för säker förvaring och laddning av bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner och cykelbatterier.

Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, startar ett nytt affärsområde och byter namn till Sustainion Group.

Vindico Group AB, 556405-9367, (”Vindico”) har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna EHC Intressenter AB, 559122-5718, (“EHC”), samt 100% av aktierna i Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean AB), 559116-3679...

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-12-01

Vindico har anställt 2 nya säljare och har tecknat 2 nya avtal med återförsäljare. Nyanställningar Efter den lyckade företrädesemissionen har arbetet nu börjat med att genomföra den av styrelsen fastslagna strategiplanen. En viktig del av planen är rekrytering av nya...

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-09-30

Rapportperioden 2020-07-01 — 2020-09-30 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 2 467 tkr (4 013 tkr).Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var negativt och uppgick till -650 tkr (568...

Vindicos nyemission är nu registrerad

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission som tillförde bolaget 5,5 MSEK efteremissionskostnader. Emissionerna registrerades av Bolagsverket, måndagen den 2 november 2020. I och med att emissionen registreratsav Bolagsverket kommer...

Vindico Group: Nyemissionen tecknad till 215 procent

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK tecknades till drygt 9,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 215 %. Med anledning av den övertecknade emissionen har styrelsen beslutat att nyttja...

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-10-01

Vindico arbetar nu 100% och vi kan tack vare det presentera några goda nyheter. Företrädesemission Enligt tidigare pressmeddelande så genomför nu Vindico en företrädesemission. Teckningstiden pågår och avslutas den 14 oktober. Lyckat resultat för Vindicos portabla...

Vindico genomför företrädesemission

Styrelsen i Vindico Group AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 808 135 kronor genom emission av högst...

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-06-30

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-06-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 443 tkr (6 162 tkr).Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 472 tkr (– 1 666 tkr). Koncernens...

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-07-02

Vindico arbetar fortfarande med korttidsarbete och marknaden är fortfarande på lågvarv men Vindico kan ändå presentera några goda nyheter. Ramavtal med Göteborgs Stad Vindico Security kommer fortsatt att ha ett ramavtal med Göteborgs Stad rörande kameraövervakning...

Vindico vinner upphandling avseende kameraövervakning i Partille Kommun

Vindico Security, det rörelsedrivande bolaget i Vindico Group, har vunnit upphandlingen ”Kamerabevakning – inre miljö” i Partille Kommun. Detta innebär att Vindico kommer att teckna ramavtal med Partille Kommun som gäller i 4 år. ”Att vi vinner denna upphandling är...

Vi är Vindico Security

Vill du bli återförsäljare?