Specialister inom kameraövervakning

Vi hjälper dig hela vägen. Våra säkerhetsrådgivare ger dig en kostnadsfri konsultation.

Skydda tillgångarna med DNA-teknik

MärkDNA ger ägodelarna en unik identitet som förebygger stöld och kan spåras av tull / polis internationellt.

Innovativa, flexibla och smarta säkerhetsprodukter och lösningar till privatpersoner och företag.

HOME AND FAMILY

Säkerhetsprodukter till privatpersoner.
Erbjuds via återförsäljare.

STÖLDSKYDDSMÄRKNING

Förebygg inbrott och stölder med MärkDNA.

SMARTA LÅS

Smarta låslösningar med inbyggda larm.

ÖVERFALLSSKYDD

Påkalla uppmärksamhet i farliga situationer.

RFID-SKYDD

Skydda bilnycklar och kort från skimming.

Professional

Säkerhetslösningar till företag.
Erbjuds av Vindico Security.

KAMERAÖVERVAKNING

Öka säkerheten med innovativa kameralösningar.

STÖLDSKYDDSMÄRKNING PRO

Förebygg inbrott och stölder med spårbara DNA-lösningar.

SÄKRA LADDSKÅP

Laddskåp för säker förvaring och laddning av bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner och cykelbatterier.

Vindico Group: Nyemissionen tecknad till 215 procent

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK tecknades till drygt 9,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 215 %. Med anledning av den övertecknade emissionen har styrelsen beslutat att nyttja...

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-10-01

Vindico arbetar nu 100% och vi kan tack vare det presentera några goda nyheter. Företrädesemission Enligt tidigare pressmeddelande så genomför nu Vindico en företrädesemission. Teckningstiden pågår och avslutas den 14 oktober. Lyckat resultat för Vindicos portabla...

Vindico genomför företrädesemission

Styrelsen i Vindico Group AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 808 135 kronor genom emission av högst...

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-06-30

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-06-30 Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 443 tkr (6 162 tkr).Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 472 tkr (– 1 666 tkr). Koncernens...

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-07-02

Vindico arbetar fortfarande med korttidsarbete och marknaden är fortfarande på lågvarv men Vindico kan ändå presentera några goda nyheter. Ramavtal med Göteborgs Stad Vindico Security kommer fortsatt att ha ett ramavtal med Göteborgs Stad rörande kameraövervakning...

Vindico vinner upphandling avseende kameraövervakning i Partille Kommun

Vindico Security, det rörelsedrivande bolaget i Vindico Group, har vunnit upphandlingen ”Kamerabevakning – inre miljö” i Partille Kommun. Detta innebär att Vindico kommer att teckna ramavtal med Partille Kommun som gäller i 4 år. ”Att vi vinner denna upphandling är...

Laddskåp för elcykelbatterier ökar säkerheten vid laddning

Vindico Security har lanserat UniBike Charge som är ett svensktillverkat skåp för förvaring och laddning av batterier till elcyklar. Skåpet UniBike Charge är konstruerat för att ge bästa möjliga miljö för batterierna vilket maximerar deras livslängd. Tanken är också...

Kallelse till årsstämma Vindico Group AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl 11:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 30 april 2020 vara införd i den av...

Nyhetsbrev Vindico Group 2020-04-08

Vindico kommer framöver att månadsvis skicka ut ett kort nyhetsbrev med information om vad som händer i företaget. Detta är det första nyhetsbrevet. Nya återförsäljare Ahlsell Sverige AB blir ny återförsäljare till Vindico. Till att börja med läggs fokus på våra...

Vindico Group inför korttidsarbete

Vindico har kommit överens med anställda i det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Security AB om korttidsarbete med anledning av Corona-krisen. Situationen i omvärlden på grund av coronaviruset och covid-19 påverkar tyvärr, men inte oväntat, Vindicos verksamhet...

Vi är Vindico Security

Vill du bli återförsäljare?

Kontakta oss!

15 + 6 =