Illustration
  • Vi levererat en effektiv lektion genom att datorer eller surfplattor är på plats, säkra och laddade!
  • Med våra IP-baserade högtalarsystem kan ni enkelt göra utrop eller signaler för rast
  • Bevakning av skolgårdar och lekplatser kan automatiskt larma om någon försöker ta sig upp på tak eller andra farliga platser
  • Inträdeskontroll och bevakning av parkeringshus eller parkeringsplatser
  • Kameror i soprum och andra platser dit allmänheten inte har tillträde skyddar mot skadegörelse
  • Stöldskyddsmärkning med DNA skyddar kommunens egendom och ökar chanserna att återfå stöldgods

Förvaltning

Vi hjälper er att förebygga skadegörelse, inbrott, personrån, stölder, samt hot och våld med våra säkerhetslösningar. Idag består våra kunder av både privata och kommunala skolor, parkeringsbolag, fastighetsbolag, energibolag, bostadsrättsföreningar m.fl. Vi har vunnit ett antal offentliga upphandlingar. Läs mer under Produkter & Lösningar eller kontakta oss nu!

Produkter och Lösningar