Hem / Kunskapsbank / En effektiv lektion

En effektiv lektion

Surfplattor och datorer är en viktig del i dagens undervisning på alla nivåer.

Surfplattor och datorer är en viktig del i dagens undervisning på alla nivåer. En skola utan digitala verktyg är en mycket ovanligt idag. Men hanteringen av datorer och surfplattor tar också tid från undervisningen. Vindico har levererat fysisk datorsäkerhet sedan 1997 bland annat i form av laddskåp, datorvagnar och fastlåsningssystem för datorer. Men framförallt har vi levererat en effektiv lektion genom att:

Datorerna är laddade när lektionen börjar
Tack vare våra smarta laddskåp och datorvagnar kan datorerna alltid vara laddade när lektionen börjar. Detta gör att ingen behöver spilla tid på att hitta laddare eller vägguttag. Dessutom blir det förre sladdar att snubbla på i klassrummet. I många av våra produkter kan laddarna låsas in eller fast vilket gör att de inte försvinner, något som är en stor risk inte minst när det gäller surfplattor.

Datorerna är på plats när lektionen börjar
Säker förvaring
Säker förvaring av surfplattor och datorer minimerar risken för att de stjäls. En stulen dator gör inte bara lektionen mycket mindre effektiv utan skapar dessutom merarbete och en osäkerhet hos eleverna och föräldrarna om var personlig information hamnat.

Klassrumsanpassad förvaring
Vindicos laddskåp och datorvagnar är konstruerade så att det inte behövs fläktar för att kyla datorerna då de laddas. Detta gör att de är lämpliga att placera i klassrummen utan att de stör eleverna och lektionerna.

Smart transport
Om förvaring av datorerna i klassrummet inte är möjligt eller om det är flera klasser som skall dela på en uppsättning datorer är en datorvagn en bra lösning. Detta gör att pedagogen kan ta med datorerna eller surfplattorna på vägen till klassrummet. Vagnarna är enkla att hantera, stabila att köra och finns i fleras storlekar från 10 till 30 datorer. Klicka här eller på vagnen här intill för att läsa mer om våra datorvagnar.

Datorerna är lätta att ta fram (och plocka undan)
Vindicos produkter är anpassade så att eleverna själva skall kunna ta ut och sätta in surfplattorna och datorerna, efter att läraren låst upp skåpet. De kan dessutom själva ansluta laddsladdarna så att viktig tid för pedagogen inte går till detta.

Minska på störande mobilanvänding
Mobiltelefoner är en viktig del i dagens samhälle men de kan också vara en stor källa till störningar i klassrummet. UniTel 8 är ett mobilskåp med möjlighet till laddning av upp till 8 telefoner samtidigt som de förvaras säkert. Detta gör att eleverna får telefonen laddad och säker utan att den stör lektionen.
Klicka här eller på bilden här intill för att läsa mer om vårt mobilskåp UniTel 8.

Vindico har ett rikstäckande återförsäljarnät som består av de största leverantörerna av it-utrustning till skolor och kommuner men även av utvalda lokala aktörer. Kontakta oss gärna för mer information.