GDPR och Kamerabevakningslagen

Stora förändringar och risker för dig med kamerabevakningssystem!

Sedan Dataskyddsförordningen (populärt kallad för GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25:e maj 2018 har mycket ändrats kring reglerna för Kamerabevakning. Den första augusti började dessutom den nya Kamerabevakningslagen gälla vilket förändrade ytterligare. Mycket kortfattat kan förändringarna sammanfattas så här:

  • Färre behöver tillstånd
  • ALLA företag behöver dokumentera alla enskilda kameror och motivering för dessa (enligt den så kallade överviktsprincipen)
  • Det kan vara mycket dyrt att göra fel, bötesbeloppen är upp till 200 miljoner kronor eller fyra procent av omsättningen, vilket som är högst.

Ansvaret för att följa lagen ligger hos den som bedriver kameraövervakning, oftast den som driver verksamhet i lokalen. Det ligger inte hos fastighetsägaren, leverantören eller larmcentralen.