Bra resurser om GDPR och Kamerabevakningslagen

Här finner ni länkar till lagar med mera som rör Dataskyddsförordningen (populärt GDPR) och Kamerabevakningslagen.