Vem omfattas av Kamerabevakningslagen?

De allra flesta  kamerabevakningsanläggningar i Sverige omfattas av kamerabevakningslagen. Det finns dock några undantag…