Hem / Om oss / Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Vindico Security AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Vindico Group AB:s verksamhet är Carl Schneider personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Som anställd på Vindico Technology AB behandlar vi i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Kamerabevakningslagen

Vindico Security AB utför service och installationer av kamerabevakningssystem för sina kunder, som i sin tur lyder under Datainspektionen som tillsynsmyndighet. Om du som privatperson har frågor gällande insamling av dina personuppgifter så ska företaget som utför kamerabevakningen kontaktas. Vindico Security AB lagrar inget inspelat material för kunds räkning.