Test av formulär

Här testar jag ett formulär

Strömbehov

  • Ange ett nummer från 0 till 100.
  • Den tid i timmar det tar att ladda ett batteri från helt tomt till helt fullt
  • Den energi i kilowatttimmar det tar att ladda ett batteri från helt tomt till helt fullt
  • Den energi i kilowatttimmar det tar att ladda ett batteri från helt tomt till helt fullt