GDPR och Kamerabevakningslagen

Stora förändringar och risker för dig med kamerabevakningssystem!

Sedan Dataskyddsförordningen (populärt kallad för GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25:e maj 2018 har mycket ändrats kring reglerna för Kamerabevakning. Den första augusti började dessutom den nya Kamerabevakningslagen gälla vilket förändrade ytterligare. Mycket kortfattat kan förändringarna sammanfattas så här:

  • Färre behöver tillstånd. Det är i stort sett bara myndigheter som behöver söka tillstånd.  (Dvs. enklare att få sätta upp kameror)
  • ALLA företag behöver dokumentera alla enskilda kameror och motivering för dessa (enligt den så kallade överviktsprincipen)
  • Arbetsgivare kan behöva förhandla kamerabevakning enligt medbestämmandelagen.
  • Det kan vara mycket dyrt att göra fel, bötesbeloppen är upp till 200 miljoner kronor eller fyra procent av omsättningen, vilket som är högst.
  • Man behöver skylta upp området som där kamerorna sitter och även ha tydlig information om var man kan få mer information om vem som bedriver övervakningen.

Ansvaret för att följa lagen ligger hos den som bedriver kameraövervakning. Det ligger inte hos leverantören eller larmcentralen.

När är lagen tillämplig?

Om kamerabevakningen är varaktig, regelbunden eller upprepad personbevakning och kameran inte manövreras från platsen omfattas den av kamerabevakningslagen 2018:1200

Hur får man idag bevaka med den nya lagen?

Allmänna ytor är generellt oproblematiska att kamerabevaka men det är i princip uteslutet på integritetskänsliga platser såsom omklädningsrum. Avvägningen måste ge resultatet att intresset av kamerabevakning, tex. för att förebygga brott, väger över intresset för den enskilde att inte bli kamerabevakad.

Butiker, hotell, parkeringsbolag, byggarbetsplatser, bensinstationer kan idag övervaka platser där det finns generellt en risk för viss brottslighet och ett svagt intresse av att inte bli övervakad och detta följer den nya lagen. Dock avvägningen för övervakningen måste ge resultatet att intresset av kamerabevakning, tex. för att förebygga brott, väger över intresset för den enskilde att inte bli kamerabevakad. Varje kamera måste dokumenteras med ett syfte till varför bevakning skall ske på den plats den filmar.

 

Vindico har utbildad personal för just detta och hjälper gärna till att ta fram dokumentation och gå igenom din befintliga anläggning så du uppfyller regelkraven. Vid nya installationer ingår alltid detta.