Minska ditt svinn med Kamerabevakning

Kamerabevakning i handeln har resulterat i färre rån och minskat svinn. 66 procent av handlarna anser att den upplevda tryggheten hos personalen har ökat. Snatterier och intern brottslighet har minskat med 78 procent sedan butikerna installerat övervakningskameror. Det visar en undersökning som HUI (Handelns Utredningsinstitut) har genomfört på uppdrag av Svensk Handel

I genomsnitt sker det tre butiksrån om dagen i Sverige. Fram till den sista september i år hade 1 140 butiksrån utförts. Handeln satsar stora resurser på säkerhetsåtgärder för att skydda sig mot främst butiksrån. Enligt Svensk Handel kostar bara säkerhetsåtgärderna handeln cirka 6 miljarder kronor per år och till detta kommer kostnader för försäkringar. Det innebär att varje medborgare i genomsnitt betalar 2 000 kronor per år för skyddshöjande åtgärder i detaljhandeln.

Butikssvinnet är ett stort problem inom detaljhandeln och enligt beräkningar från Svensk Handel kostar det handeln 16 miljarder kronor varje år. När det gäller svinn har kameraövervakning förebyggande effekt. Fyra av tio handlare upplever att svinnet har minskat med upp till 50 procent sedan övervakningskameror installerats.

– Den största mätbara effekten var minskade snatterier. Det märktes direkt efter installation, säger en av de handlare som deltog i undersökningen.

Enligt undersökningen har handeln även upplevt andra positiva resultat av kameraövervakning. 18 procent av detaljhandlarna i Sverige konstaterar att rån såväl som skadegörelse har minskat sedan de har installerat övervakningskameror och 15 procent har noterat att inbrotten har blivit färre.

– Övervakningskameror har en uppenbar effekt när det att förebygga brott inom detaljhandeln. Om man dessutom väljer att installera ett system med digitala kameror i sin butik kan man få fram uppgifter som kan bidra till att stärka verksamheten. Med hjälp av applikationer kan de digitala kamerorna stötta personal- och butiksplanering samt samla underlag för utvärdering av marknadsföringskampanjer, säger Magnus Zederfeldt, landschef Axis Communications Nordics & Baltics.