Hem / Om oss / Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vindico ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för att kunna fortsätta att utveckla långsiktiga kundrelationer och vår egen verksamhet.

 

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har.
Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

  • Alla uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
  • I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav.
  • Kvalificerad personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet.
  • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.