Vindico Security / Nyheter

Laddskåp för elcykelbatterier ökar säkerheten vid laddning

apr 16, 2020

Vindico Security har lanserat UniBike Charge som är ett svensktillverkat skåp för förvaring och laddning av batterier till elcyklar. Skåpet UniBike Charge är konstruerat för att ge bästa möjliga miljö för batterierna vilket maximerar deras livslängd. Tanken är också att begränsa bränder och stölder av cykelbatterier.

Cykelbatteriskåpet finns i två storlekar, med tre eller sex laddplatser. Laddplatserna rymmer ett batteri, en laddare och ett eluttag. Skåpen levereras antingen med nyckellås, hänglås eller elkodlås, men andra lås kan fås som tillval.

Elcykelförsäljningen fortsätter att rekordöka i landet, 100 000-gränsen passerades i september 2018, visar statistik från Cykelbranschen. 
I takt med det har även cykelbatterier blivit en stöldvara, och det blir allt vanligare att de stjäls separat. Från att tidigare ha varit i princip helt obefintliga har antalet batteristölder ökat med flera hundra procent under de fyra senaste åren, visar nya siffror från Folksam. Elcyklar utan batterier är betydligt mindre stöldbegärliga, vilket talar för att man bör förvara och ladda dem i ett låst avskilt utrymme.

Med de laddningsbara litiumjonbatterierna följer också en brandrisk. Enligt Michael Steen, besiktningsingenjör och brandutredare på Attention TC har ett 30-tal litiumbatterier brunnit under 2019. Vid den här typen av batteribränder skapas extremt gifta gaser som är farliga att inandas och som tränger in i huden. För Räddningstjänsten gäller försiktighetsprincipen för räddningspersonalen. Ingen går in utan andningsskydd och rökdykarnas kläder tas om hand på ett speciellt sätt efter avslutad insats. Bränderna går dessutom inte att släcka med vanliga brandsläckare.

Detta har börjat uppmärksammas av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag. Unibike Charge löser problemet med att batterier laddas i utrymmen där folk arbetar och bor, vilket minskar risken för allvarliga personskador vid brand. Dessutom minskar risken för stöld och man har ett nyladdat batteri när man behöver det.

För ytterligare information läs mer på våra produktsidor ”Laddskåp för cykelbatterier
eller kontakta oss nedan:

Andreas Holmström

Vindico Security AB
070-714 78 08
andreas.holmström@vindico.se

För mer information, kontakta oss

11 + 8 =

Fler nyheter