Hem / Om oss / Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vindico ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. 

För oss är miljöarbetet en självklar del i vårt arbete med syfte att bland annat verka för att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljöfarliga och hälsofarliga ämnen.

 

Vi ska därför

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, kunder, myndigheter och organisationer
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljömål

 • Vindicos miljömål omfattar bland annat:
 • Källsortering av avfall
 • Vi skall källsortera vårt avfall och lämna papper för återvinning
 • Energisparåtgärder
 • Vi skall öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Vi använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.
 • Miljöanpassade inköp
 • Vi skall alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor.
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster
 • De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
 • Miljökrav på våra leverantörer
 • Vi skall påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
 • Vi skall använda bästa möjliga bränsle och skall vidta åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
 • Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.