Hem / Kunskapsbank / Minska svinn med ButiksDNA

Minska ditt svinn med ButiksDNA

ButiksDNA består av två olika delar, Varumärkning med DNA och Rån- och inbrottsspray med DNA, vilka kan användas separat eller i kombination.

 

Varumärkning med DNA går ut på att man märker särskilt utsatta produkter i butiken med ett kriminaltekniskt och osynligt märkningssystem som innehåller ett unikt DNA.

Genom märkningen knyts varorna till butiken och möjliggör identifiering av stöldgods samt kopplar stöldgodset till gärningsperson, hälare samt en enskild händelse och butik.

Märkningen är starkt förebyggande då förbrytare är medvetna om DNA:s betydelse vid en brottsutredning och den ökar också möjligheten till att få tillbaka stöldgods samt lagföra gärningspersoner.

Märkningen i butik kompletteras med en tydlig och avskräckande skyltning som varnar för att produkter i butiken är märkta och kan spåras till den aktuella butiken.

Rån- och inbrottsspray med DNA är ett spraysystem som innehåller ett unikt DNA och som integreras med lokalens befintliga larmsystem.

Sprayenheter kan tex. installeras vid entréer, lager, skyltfönster, förbutiker, tobakslager eller andra utsatta platser.

Systemet armeras när lokalens inbrottslarm eller ett överfallslarm aktiveras och en sensor känner sedan av när en person passerar en viss punkt, vilket utlöser sprayen och förövaren sprayas med en vätska som innehåller ett för platsen unikt DNA.

ButiksDNA finns idag i drift i ca 360 butiker i Sverige och butikerna har i mätningar redovisat ett minskat svinn med mellan 20% – 30% och mer än en halvering av inbrott & rån.