Samverkan

För ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete krävs samverkan mellan framför allt säkerhetsföretag, myndigheter och branschorganisationer.

Vindico arbetar ständigt med att knyta ihop olika aktörer och har bland annat sedan lanseringen av konceptet ButiksDNA arbetat tillsammans med lokal polis för att sprida kunskap i brottsförebyggande syfte.

Vidare arbetar Vindico tillsammans med Svensk Handel och andra branschorganisationer med att sprida kunskap om användandet av MärkDNA i brottsförebyggande syfte. Även Polisen är involverad i detta arbete.

Vindico arbetar, för att vara en så komplett leverantör som möjligt, med partners i säkerhetsbranschen såsom larmcentraler, underentreprenörer för installationsarbeten inom kamerabevakning och MärkDNA-system, larminstallatörer och låsföretag.