ButiksDNA

ButiksDNA är ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för detaljhandeln. Konceptet består av två delar:

Rån- och inbrottsskydd med DNA
DNA-spray installeras vid entréer, lager, skyltfönster, förbutiker eller andra utsatta platser. En sensor känner av när en person passerar en viss punkt och då utlöses sprayen. Detta innebär att gärningspersonen blir täckt med DNA som knyter den till den specifika platsen.

Varumärkning med DNA
Varumärkning med DNA går ut på att DNA-märka särskilt utsatta produkter. Detta kompletteras med tydlig skyltning som får förövarna att förstå att produkterna kan spåras direkt till respektive butik.

Vad innehåller ButiksDNA?

ButiksDNA innehåller SelectaDNA som är ett kriminaltekniskt osynligt märkningssystem med en unik DNA-kod och UV-fluorescens. Den unika DNA-koden möjliggör identifiering av stöldgods och sammanbinder stöldgodset med gärningsperson, hälare samt häleribrott.

Detta ökar möjligheten att få tillbaka stöldgods samt lagföra gärningspersoner då DNA-koden knyter godset till den specifika butiken. DNA-koden kan analyseras av kriminaltekniska laboratorier, exempelvis NFC i Linköping.

Varför ButiksDNA?

ButiksDNA är ett effektivt tekniskt komplement. I en butikskedja som installerat ButiksDNA i 30 butiker har rån minskat med mellan 50-100% i samtliga butiker. Svinnet minskade i genomsnitt med 30% i samma butiker. Hylltömningar tycks i princip upphöra efter installation av ButiksDNA.

ButiksDNA har en starkt förebyggande faktor då kriminella är medvetna om DNA:s betydelse vid en utredning. Hälare undviker DNA-märkta produkter, vilket gör butiker som använder ButiksDNA ointressanta för organiserad brottslighet.

SelectaDNA

Vindico är svenska representanter för SelectaDNA som tillverkas av Selectamark Security Systems plc. i Storbritannien.Selectamark Security Systems plc har legat i framkant när det gäller att tillhandahålla världsledande produkter inom MärkDNA sedan 1985. Selectamark finns representerade i mer än 37 länder och har hjälpt husägare, företag, butiker, kommuner och skolor att skydda sin egendom genom att stöldskyddsmärka mer än 30 miljoner värdefulla föremål med MärkDNA. Selectamark är baserat i Kent, i utkanten av London, och betjänar kunder både direkt och genom ett växande nätverk av brittiska och internationella återförsäljare.

SelectaDNA är det första verkliga säkerhetssystemet baserat på DNA inom egendomsmärkning och har visat sig begränsa stölder och tillgrepp med upp till 85%.

MärkDNA rekommenderas av polisen då den brottsförebyggande effekten visat sig vara så stark. Läs mer om det här!