MärkDNA

MärkDNA är ett samlingsnamn för en rad olika produkter där modern DNA-teknik används för att förebygga rån och inbrott, spåra stöldgods samt lagföra brottslingar.

MärkDNA finns tillgängligt som:

  • MärkDNA för stöldskyddsmärkning av föremål
  • DNA-spray för att skydda lokaler mot rån och inbrott
  • Metallic DNA för skydd av metaller och dyrbar utrustning
  • Grease och Gel för användning inom- och utomhus där märkningen överförs från det märkta objektet till förövaren

Spårbar av polis

Varje produkt innehåller en unik DNA-kod. Detta innebär att varje märksats har en unik kriminalteknisk signatur som knyter märkningen till en specifik ägare eller plats. MärkDNA reducerar därför inte bara brott utan möjliggör också för polisen att koppla ihop brottslingar med en brottsplats och få till stånd en fällande dom.

Den unika DNA-koden registreras i det internationella SAR-registret som finns tillgängligt för polis i 40 länder i Europa. Även föremål som lämnar landet har alltså en chans att hittas av polis och återlämnas.

Osynlig märkning

UV-fluorescens är ett ämne i märksatsen som fluorescerar blått när det belyses med UV-ljus vilket möjliggör att polis hittar märkningen på ett föremål. Märkningen är annars osynlig och påverkar därför inte utseendet på det märkta föremålet.

Beroende på produkt så innehåller märkningen även 0.5mm stora mikropunkter i metall eller polymer med märksatsens unika kod. Mikropunkterna tillåter polis att identifiera märkningen på plats utan en tidskrävande kriminalteknisk analys.

SelectaDNA

Vindico är svenska representanter för SelectaDNA som tillverkas av Selectamark Security Systems plc. i Storbritannien.Selectamark Security Systems plc har legat i framkant när det gäller att tillhandahålla världsledande produkter inom MärkDNA sedan 1985. Selectamark finns representerade i mer än 37 länder och har hjälpt husägare, företag, butiker, kommuner och skolor att skydda sin egendom genom att stöldskyddsmärka mer än 30 miljoner värdefulla föremål med MärkDNA. Selectamark är baserat i Kent, i utkanten av London, och betjänar kunder både direkt och genom ett växande nätverk av brittiska och internationella återförsäljare.

SelectaDNA är det första verkliga säkerhetssystemet baserat på DNA inom egendomsmärkning och har visat sig begränsa stölder och tillgrepp med upp till 85%.

MärkDNA rekommenderas av polisen då den brottsförebyggande effekten visat sig vara så stark. Läs mer om det här!