ÖKA TRYGGHETEN MED KAMERABEVAKNING

Innovativa övervakningssystem förebygger inbrott, stölder och skadegörelse.

Osäker på nya kamera-
bevakningslagen och GDPR?

Öka tryggheten, säkerheten och lönsamheten med skräddarsydda kamerasystem.

 Inom Vindico Security upplever vi allt oftare efterfrågar på kamerabevakningsinstallationer som uppfyller gällande normer och standarder. Certifiering är frivillig vilket innebär att det bara är de mest seriösa företagen som väljer och kan certifiera sig, sin personal och de produkter som används. För oss på Vindico handlar säkerhetskameror om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder analysera behovet och därmed kunna erbjuda trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med världsledande varumärken skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar.

Parkeringshus

Trapphus

Industrier

Lager

Varför välja Vindico Security?

Över 25 års erfarenhet
Leverantörsoberoende

Kostnadsfri prospektering på plats

BUTIKER

Vindico erbjuder moderna kamerabevakningssystem för butiker och butikskedjor. Att sätta upp kameror i din butik har många fördelar för att skapa trygghet för såväl kunder som personal.  Kameran är avskräckande, och om du trots allt skulle utsättas för exempelvis stöld, kan det inspelade materialet användas som bevismaterial. Men kamerabevakning handlar inte bara om att kunna motverka brott – det finns en mängd andra användningsområden, som processövervakning och bevakning av anläggningar och maskiner. I vissa fall kan kamerabevakning även förebygga olyckor. 

Du behöver inget tillstånd för att installera kamerabevakning i din butik, så länge du följer GDPR och kan motivera varför kamerorna används är det fritt fram. om syftet är tydligt och lagligt. Läs mer om kamerbevakningslagen och GDPR?

Räkna ut hur mycket ni kan minska svinnet med hjälp av Vindico.

Butikssvinnet är ett stort problem inom detaljhandeln och enligt beräkningar från Svensk Handel kostar det handeln 16 miljarder kronor varje år. Ett mindre svinn på 300 kr per dag blir över 100 000 kr på ett år.

Kameraövervakning är en trygghetsskapande åtgärd för att förebygga och minska stölder, rån, skadegörelse och andra brott. Men det är också klok investering för butiksmiljön.

Här kan du själv räkna på lönsamheten med minskat svinn med hjälp av kamerabevakning.

Väljer man ett system med digitala kameror i sin butik kan man få fram uppgifter som kan bidra till att stärka verksamheten. Med hjälp av applikationer kan de digitala kamerorna stötta personal- och butiksplanering samt samla underlag för utvärdering av marknadsföringskampanjer. Det kan innebära att ditt kamerasystem fungera som kundräknare och analysera hur rörelsemönstret är i butiken.

  • Vill du ha mer information om hur övervakningskamerasystem kan hjälpa dig minska ditt svinn.
    Ring oss eller fyll i dina uppgifter nedan.

BYGGARBETSPLATSER

Vindico erbjuder temporär kameraövervakning med larm till byggen och entreprenader för att minska stölder och hindra produktionsstopp. Vi skräddarsyr en helhetslösning för varje byggarbetsplats där bevakningens omfattning ändras i takt med att bygget förändras. Våra kameralarm är en temporär, effektiv och anpassbar säkerhetslösning för kortare eller längre perioder där man behöver förbättra säkerheten på ett specifikt objekt, plats eller område.

Byggarbetsplatser kan vara svåra att övervaka. Vid skadegörelse och stölder kan höga driftkostnader uppstå om delar av arbetet står stilla. Med vårt system slipper man omotiverade utryckningar som uppstår vid falsklarm och är ofta ett problem med andra bygglarm.

INDUSTRIER

Vindico erbjuder temporär kameraövervakning med larm till byggen och entreprenader för att minska stölder och hindra produktionsstopp. Vi skräddarsyr en helhetslösning för varje byggarbetsplats där bevakningens omfattning ändras i takt med att bygget förändras. Våra kameralarm är en temporär, effektiv och anpassbar säkerhetslösning för kortare eller längre perioder där man behöver förbättra säkerheten på ett specifikt objekt, plats eller område.

Byggarbetsplatser kan vara svåra att övervaka. Vid skadegörelse och stölder kan höga driftkostnader uppstå om delar av arbetet står stilla. Med vårt system slipper man omotiverade utryckningar som uppstår vid falsklarm och är ofta ett problem med andra bygglarm.

SKOLA

Med kamerabevakning i skolor kan man förebygga och förhindra allvarliga incidenter och bidra till en trygg skolmiljö. Skolor behöver inte söka tillstånd för att sätta upp kameror inomhus, men de är själva ansvariga för att reglerna för bevakning enligt dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Vid installation hjälper vi till och slutför all dokumentation.
Vindico har även en temporär kamera/larmlösning för skolor som vill förebygga inbrott och skadegörelse. Våra kameralarm är en anpassbar säkerhetslösning för kortare eller längre perioder såsom lov och helger.

PARKERINGSHUS

För garage och parkeringshus som har problem med skadegörelse och stölder är kameraövervakning ett bra alternativ att få bukt med problemen. Kameraövervakning ökar också tryggheten i garaget.

TRAPPHUS

För bostadsrättsföreningar och hyreshus som brottas med problem som stölder och skadegörelse i garage och allmänna utrymmen så som trapphus har kameror en starkt förebyggande effekt. I de fall som ändå inträffar kan kamerasystemet bistå till att säkerställa bevismaterial. Det krävs inte något tillstånd för en hyresvärd att bedriva kamerabevakning, varken i en byggnad (trapphus, källare, garage med mera) eller utanför, dvs. oavsett om det är en plats dit allmänheten har tillträde eller inte. Kamerabevakning får dock endast äga rum om det finns en laglig grund för bevakningen och om personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Det är viktigt att det finns tydlig information om att kamerabevakning förekommer. Upplysning om att kamerabevakning sker ska lämnas genom tydlig skyltning.

LAGER

En vanlig uppfattning är att kameror endast används för att förhindra stölder, skadegörelse och andra brott. Kameraövervakning kan användas på många andra användningsområden, exempelvis för felplacering i lager. Antingen är det ett system som alltid är igång och dokumenterar händelser i realtid.
Du kan övervaka dina lokaler från valfri plats och kan därmed också sätta in rätt åtgärd vid en händelse. Övervakningskameror kan också aktiveras automatiskt i händelse av inbrott, eller andra larm, och då spela in händelsen samtidigt som det kan vidarebefordras till en larmanläggning eller larmcentral.

FÖRRÅD / SOPRUM

Avgifter för sopor som är felaktigt sorterade och kärl som är överfulla kan bli extremt höga. Kameraövervakning spelar en effektiv roll i att få bukt med problemet. Efter installation brukar problemen minska kraftigt eller upphöra helt.
För bostadsrättsföreningar och hyreshus som brottas med problem som stölder och skadegörelse i garage och allmänna utrymmen så som trapphus har kameror en starkt förebyggande effekt. I de fall som ändå inträffar kan kamerasystemet bistå till att säkerställa bevismaterial. Det krävs inte något tillstånd för en hyresvärd att bedriva kamerabevakning, varken i en byggnad (trapphus, källare, garage med mera). Kamerabevakning får dock endast äga rum om det finns en laglig grund för bevakningen och om personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Det är viktigt att det finns tydlig information om att kamerabevakning förekommer. Upplysning om att kamerabevakning sker ska lämnas genom tydlig skyltning.

Läs mer om kamerabevakningslagen vad gäller flerbostadshus, bostadsrättföreningar och privatya hyresvärdar, på IMY. Integritetsmyndigheten (före detta datainspektionen):  IMY, vägledning, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

KAMERABEVAKNINGSLAGEN OCH GDPR

Den nya kamerabevakningslagen innebär stora förändringar och risker för dig med kamerabevakningssystem. Hos oss är du i trygga händer. Sedan Dataskyddsförordningen (även kallad för GDPR) trädde i kraft den 25:e maj 2018 har mycket ändrats kring reglerna för Kamerabevakning. Den första augusti började dessutom den nya Kamerabevakningslagen gälla vilket innebar ytterligare förändringar.

Våra samarbetspartners:

Serviceavtal

Välj vårt trygghetspaket och få en problemfri vardag och kan lita på din kameraövervakning.
Regelbunden service höjer driftsäkerheten och förlänger livslängden på utrustningen.

Kontakta oss för mer information eller prisförfrågan.

15 + 6 =