Passagesystem

Passagesystem för aktiva arbetsplatser.

Passagesystem för aktiva arbetsplatser
Ökar säkerheten i lokalerna
Verksamheten effektiviseras

Kan integreras med kamera och inbrottslarm

Passagesystemen är öppna nätverksbaserade produkter som går att integrera med andra hårdvaror och mjukvaror som kameror och larmsystem. Vi hjälper er välja rätt system för era behov.

Porttelefoni med kamera

Passagesystem med porttelefon och kamera kan användas för att göra kontakt med besökare eller verifiera leveranser innan de släpps in i lokalen. Systemet går även att ansluta till larmcentral.

Styr öppning via mobiltelefon

Dörröppning kan också styras via en app i mobiltelefonen. Detta gör att man efter röst- eller videoverifiering kan ge besökare tillgång till lokalen utan att själv behöva vara vid dörren.

Porttelefoni med kamera

Passagesystem med porttelefon och kamera kan användas för att göra kontakt med besökare eller verifiera leveranser innan de släpps in i lokalen. Systemet går även att ansluta till larmcentral.

Mobil istället för kort och brickor

Vi erbjuder även system där man kan hålla upp sin mobiltelefon till en kortläsare för att tillåtas inträde. Att använda mobiltelefoner istället för (eller som komplement till) kort/brickor är enkelt för användarna som ofta har nära tillgång till sin telefon. Det kan i många fall också vara ett mer kostnadseffektivt alternativ för företag och verksamheter som inte behöver ersätta borttappade nycklar.

Våra partners

Vindico har samarbeten med AXIS Communications och Axema.

Kontakta oss för mer information eller prisförfrågan.

4 + 12 =