Hem / Om oss / Samverkan

Brottsförebyggande samverkan

För ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete krävs samverkan mellan framför allt säkerhetsföretag, myndigheter och branschorganisationer.

Vindico Security arbetar ständigt med att knyta ihop olika aktörer i brottsförebyggande syfte. Ett exempel är sedan lanseringen av konceptet ButiksDNA har vi samarbetat tillsammans med lokal polis för att sprida kunskap i brottsförebyggande syfte.

Vidare arbetar Vindico tillsammans med Svensk Handel, Säkerhetsbranschen och andra branschorganisationer med att sprida kunskaper om brottsförebyggande åtgärder.

Även Polisen är involverad i detta arbete. Vårt ständiga fokus är att vara en så komplett säkerhetsleverantör som möjligt, med partners i säkerhetsbranschen såsom larmcentraler, underentreprenörer för installationsarbeten inom kamerabevakning och stöldskyddssystem, larminstallatörer och låsföretag.