Hem / Om oss / Vi är Vindico Security

Vi är Vindico Security

Stay safe and sound.

 

Vindico Security AB ägs av Sustainion Group AB, en industrikoncern bestående av teknologibolag som arbetar i framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Tidigare var koncernen en säkerhetskoncern som bildades 1991 under namnet Vindico Group AB men sedan 2021 består koncernen av bolag inom säkerhet, miljöteknik och elektrifiering i vilka verksamheterna bedrivs. Vindico Group arbetade från början framförallt med butikssäkerhetsprodukter såsom varularm under firmanamnet Unisec. Sustainion Groups aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (SUSG) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på sustainion.se

  Vindico Security
  Vindico Security AB bildades 2005 och var då verksamt inom området kameraövervakning, bland annat under firmanamnet AB Gothia Kameraövervakning. 2016 förvärvade dåvarande Vindico Group bolaget och sedan 2021 är Vindico Security ett rörelsedrivande bolag i Sustainionkoncernen. I slutet av 2021 avyttrades verksamheten inom professionell kameraövervakning till Låsteam Sverige AB. Även verksamheterna inom DNA och Distribution med konsumentvarumärket Safe’n’Sound avyttrades till det nystartade bolaget Vindico Distribution AB. I Vindico Security bedrivs nu verksamheten inom säkra laddskåp.

  Vision
  Genom kundanpassade & kreativa säkerhetslösningar skall vi bidra till ett tryggare samhälle. 

  Affärsidé
  Vi utvecklar, marknadsför och säljer säkra laddskåp för ökad trygghet och nytta. Vår konkurrenskraft är baserad på vår förmåga att snabbt anpassa och utveckla våra lösningar efter kundernas önskemål och behov.

  Värdegrund
  Genom entreprenörskap i hela organisationen skall arbetet bedrivas med följande kärnvärden som riktmärken och verktyg:

   

  • Kundfokus
  • Kompetens
  • Pålitlighet
  • Kvalitet