Vindico Security / Nyheter

Vindico Group inför korttidsarbete

apr 2, 2020

Vindico har kommit överens med anställda i det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Security AB om korttidsarbete med anledning av Corona-krisen.

Situationen i omvärlden på grund av coronaviruset och covid-19 påverkar tyvärr, men inte oväntat, Vindicos verksamhet negativt. Vi får allt svårare att få till kundmöten, mässaktiviteter ställs in, inköpsbeslut förhalas mm och som en konsekvens av detta vidtar nu Bolaget ett antal åtgärder för att minska kostnaderna.

Vindicos verksamhet bedrivs helt och hållet i dotterbolaget Vindico Security och all personal är anställd i detta bolag. Vi kommer nu att korttidspermittera personal tills vidare med en förhoppning att det inte skall bli alltför långvarigt. Detta styrs dock helt och hållet av hur pandemin utvecklas under våren.

Så fort omvärldssituationen återgår till det normala är målet att alla skall återgå till att arbeta 100%.

Vi kommer även att se över övriga kostnader för att driva bolaget så kostnadseffektivt det någonsin går under den här perioden och vi kommer att se över möjligheterna att utnyttja andra delar av de åtgärdspaket som regeringen tagit fram.

Vi ser ett fortsatt intresse för våra produkter och lösningar inom samtliga produktområden och vi hoppas och tror därför att verksamheten kommer att återhämta sig snabbt när läget väl har stabiliserats.

Ladda ner pressmeddelandet här.

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

För mer information, kontakta oss

12 + 1 =

Fler nyheter